Działalność szpitala

SUKCESY SZPITALA W TRAKCIE KADENCJI

Od zawsze byłam za powszechnym i równym dostępem do opieki zdrowotnej, tj. za wartościami, o których mowa w Konstytucji RP, dlatego też sprzeciwiam się powszechnemu komercjalizowaniu publicznych placówek służby zdrowia, co – moim zdaniem – nie służy ani mieszkańcom Krakowa, ani, w szerszym kontekście, obywatelom naszego kraju sprawiając, że słowo „pacjent” zaczyna dryfować w kierunku słowa „klient”.

 

Właśnie dlatego za największy sukces uważam rozwój Szpitala Jana Pawła II oraz utrzymanie jego statusu, jako szpitala państwowego. Mogę śmiało powiedzieć, że stało się to, dzięki mojej wieloletniej pracy w roli Dyrektora Szpitala Jana Pawła II. Deklaruję także, że dopóki będę miała wpływ na rozwój Szpitala, pozostanie on placówką państwową dostępną dla wszystkich potrzebujących leczenia pacjentów.

Między innymi dzięki temu Szpital JP2 w Krakowie w 2017 mógł:

  • hospitalizować 31 tys. pacjentów
  • wykonać 132 tys. porad dla pacjentów
  • wykonać 2 tys. operacji na otwartym sercu,
  • wykonać 2 przeszczepy serca (od 1988 roku do końca 2017 było 564 przeszczepów serca)
  • wykonać 14 wszczepień pomp mechanicznego wspomagania krążenia do lewej komory serca (LVAD)
  • 30 przeszczepień nerek (łącznie 119 przeszczepień od roku 2014)
  • 2 tys. zabiegów i operacji torakochirurgicznych
  • ponad 9 tys. procedur metodą kardiologii interwencyjnej
  • 716 wszczepień rozruszników serca
  • 346 wszczepień kardiowerterów

 

Oprócz tego, w okresie sprawowania opieki nad szpitalem przyczyniłam się m.in. do: